av高潮叫声

av高潮叫声

近世误为滋阴上剂、劳瘵神丹,因而夭枉者多矣。惟秦地山中有之,近世真者绝罕。

沙参甘淡而寒,其体轻虚,专清肺气,因而益肺与肾,故金受火克者宜之。《千金方》治白癜风,以一味为末,汤服二钱,日二服,服至半月,白处见红点,至一内容:甘温,无毒。

有黑白二种,名黑丑、白丑,凡用生磨取头末发明牵牛专一行水峻下之剂。 惟秦地山中有之,近世真者绝罕。

 若外感风寒兼伤饮食,举世以发表消导并进,中气实者幸而获痊,虚者表邪乘虚陷入于腑而生内变者多矣。今肃州不行岁贡,百脉根无从可得,而止渴去热之用白茅根裕如也。

润肺消痰,止嗽定喘,喉痹喉喑,肺痿肺痈,咸宜用之。泽泻性专利窍,窍利则邪热自通,内无热郁则脏气安和,而形体肥健矣。

 故《本经》又主身中不足,大惊,四肢重,用此补益脾津而神气自宁,肢体自捷矣。《易简》治面生疣子,醋调南星末涂之,其新生之芽曰由跋。

Leave a Reply